18/12/2017

Biografije panelista

Nj. E. Kajl Skat je ambasador SAD u Srbiji od 2016. Godine. Diplomac je Univerziteta Arizona stejt, gde je završio nemački jezik i knjiženost. Za vreme akademskih studija učio je i ruski jezik, da bi se potom usavršavao na studijama međunarodnog biznisa i finansija. Ambasador Skat je od 2014. Godine bio viši saradnik Stejt departmenta u Nemačkom Maršalovom fondu. Prethodno je bio generalni konzul SAD u Milanu od 2011. do 2014. godine i direktor Kancelarije za odnose sa Rusijom od 2009. do 2011. godine.Takođe je bio zamenik šefa misije SAD pri OEBS-u od 2005. do 2009. i savetnik pri misiji SAD u EU u Briselu od 2003. do 2005. godine. Radio je i pri ambasadama SAD u Budimpešti, Zagrebu, Moskvi i Tel Avivu. Govori nekoliko evropskih jezika, među kojima ruski, hrvatski, italijanski, nemački, mađarski.

Prof. dr Dragan R. Simić  dekan je Fakulteta političkih nauka od 2015. godine. Pored toga je i redovni profesor Fakulteta političkih nauka na predmetima Međunarodni odnosi, Savremene teorije međunarodnih odnosa, Savremene teorije bezbednosti, Spoljna politika SAD, Spoljna i bezbednosna politika SAD posle Hladnog rata, Srpsko-američki odnosi i Globalni odnosi na početku 21. veka. Rođen je u Medveđi 1961. Završio je FPN 1985. gde je sedam godina kasnije  i magistrirao, a 1999. doktorirao na temu ,,Novi svetski poredak“. Autor je četiri knjige, te više desetina tekstova u magazinima, stručnim časopisima i zbornicima radova. Takođe uredio je pet knjiga. Osnivač je i direktor Centra za studije SAD na Fakultetu političkih nauka, kao i osnivač i predsednik Udruženja za studije SAD u Srbiji te šef master akademskih studija SAD na Fakultetu politilkih nauka Univerziteta u Beogradu. Profesor Dragan R. Simić je 2014. godine izabran za profesora Univerziteta Klemson, Južna Karolina, SAD, na osnovu sporazuma o saradnji Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka (Centra za studije SAD) i Univerziteta Klemson. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o spoljnoj politici SAD na Univerzitetu Južne Karoline (2003) i bio na stručnom usavršavanju na Metju B. Ridžvej Centru za međunarodne bezbednosne studije na Univerzitetu u Pitsburgu (2006).

Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Regionalnog seminara politikologa, kao i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, kao i demokratski kapacitet međunarodnih organizacija. Skoro 10 godina je aktivan u okviru projekata civilnog sektora, i ima više od 5 godina iskustva u radu za međunarodne organizacije kao što su Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove iz SAD i Vestminsterska fondacija za demokratiju iz Velike Britanije. Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom blogu.

Upravljački odbor

Prof. dr Džejms Seroka je profesor na Auburn Univerzitetu (Alabama, SAD) gde na Odeljenju političkih nauka predaje predmete iz oblasti nacionalne bezbednosti, američke spoljne politike i uporedne politike. Istaknuti je ekspert u oblasti politike zemalja Centralne i Istočne Evrope. Pored Auburn Univerziteta, James Seroka predaje i kao gostujući profesor na Air War College na Maxwell AFB. Dobitnik je brojnih priznanja uključujući NFS i USAID. Dodatno se usavršavao u oblastima državne uprave i lokalne samouprave. Diplomirao je i doktorirao na Univerzitetu u Mičigenu.

Prof. dr Ivo Visković rođen je 1949. godine u Makarskoj. U Beograd dolazi 1968. na studije na Fakultetu političkih nauka gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao, a od 1979. Godine predaje na fakultetu. Osim Univerziteta u Beogradu, prof. Visković držao je predavanja i na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu u Banjoj Luci.Posle političkih promena u Srbiji 2000. godine, postao je prvi ambasador SR Jugoslavije, a kasnije i Srbije i Crne Gore u Ljubljani. U periodu od 2009. do 2013. bio je ambasador Republike Srbije u Nemačkoj. Bio je politički aktivan kao član Građanskog saveza Srbije a kasnije i Socijaldemokratske unije.

Prof. dr Slaviša Orlović, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je 2016. godine postao i redovan profesor. Oblasti proučavanja su mu politička sociologija i politička teorija (političke partije, izbori, parlamentarizam i demokratija) kojima se posebno bavi predajući na osnovnim, master i doktorskim studijama. Usavršavao se na Univerzituetu Oksford u Velikoj Britaniji, kao i na Univerzitetu Memfis u SAD. Istakao se u mnogim istraživačkim projektima, posebno u okviru Uporedne analize demokratskih perfomansi parlamenata Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine čiji je bio rukovodilac. Autor je brojnih knjiga kao i više od trideset tekstova i članaka u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

Aleksandra Joksimović rođena je 1963. godine. Diplomirala je 1985. godine na  Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Specijalizirala je na poslovnoj školi Univerziteta Harvard, 2004. godine. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka, na temu bilateralnih odnosa Srbije i SAD. Jedna je od najvećih poznavalaca spoljne politike SAD na Balkanu i bilateralnih odnosa Srbije i SAD. Bila je pomoćnica ministra u  Ministarstvu spoljnih poslova od 2001. do 2004. godine. Osnivačica je i direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda.  Od 2008. godine radi u  PFZ – Zepter Holding.

Dr Milica Jevtić je asistentkinja na novinarskim predmetima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i doktorirala proučavajući novu i aktuelnu pojavu uticaja građanskog na profesionalno novinarstvo u medijima u Srbiji.

Osim što se bavi proučavanjem građanskog aktivizma u sferi medija i odgovorom profesionalaca, specijalizovala se i uoblasti novinarskih žanrova, kako u tradicionalnom medijima, tako i na onlajnu. U nastavi na FPN-u angažovana je od 2009. godine.

Paralelno sa akademskom karijerom, Milica Jevtić kao novinar Informativnog programa Radio-televizije Srbije, poslednjih pet godina angažovana je u centralnim informativnim emisijama (Dnevnik), zatim emisijama Oko i Oko magazin. Prethodno, radno iskustvo sticala je na Internet portalu RTS-a i u Aktuelno-dokumentarnom programu. Izveštavala je sa najvažnijih događaja u zemlji i inostranstvu.

Prof. dr Dejvid C Unger je profesor Škole za napredne međunardodne studije, Džons Hopkins, gde predaje «Spoljnu politiku SAD». Rođen je 1947 u Njujorku. Osnovne studije Istorije i komparativne književnosti završio je na Kornel univerzitetu. Doktorirao je na Univerzitetu Ostin u Teksasu. Dugugodišnji je član spoljnopolitičkog uredništva Njujork Tajmsa. Trenutno je član Saveta za spoljne poslove. Autor je preko 3000 članaka o spoljnoj politici u Njujork Tajmsu od 1977 kao i mnogobrojnih naučnih radova iz oblasti spoljne politike. Autor je knjige «The Emergency State».

Upravljački odbor

Branislav Nešović je doktorand na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U toku studija se usavršavao na Američkom Univerzitetu (American University) u Vašingtonu. Oktobra 2013. godine diplomirao je na master studijama održivog razvoja na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Učestvovao je na programu “Lideri novih generacija”, Mekejnovog instituta iz Vašingtona. Radio je i u Međunarodnom komitetu spasa u Finiksu, Arizona. Jedan je od osnivača i dugogodišnji Programski direktor Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative

Mr Dragan Živojinović je saradnik na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na predmetu Međunarodni odnosi. Pored toga sekretar je centra za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao i sekretar master akademskih studija SAD na istom fakultetu. Područje interesovanja su mu Međunarodni odnosi, spoljna i bezbednosna politika Sjedinjenih Američkih Država i spoljna politika Srbije. Sarađivao je u prevodu studije Džozefa Naja, Kako razumevati međunarodne sukobe (preveo prof. dr Dragan R. Simić, 2006), a bio jedan od prevodilaca knjige Džona Miršajmera, Tragedija politike velikih sila (2009) (zajedno sa prof. dr Draganom R. Simićem i Miljanom Filimonovićem) i Roberta Šulcingera, Američka diplomatija od 1900. godine (2011) (zajedno sa prof. dr Draganom R. Simićem) na srpski jezik. Pored toga, objavio je tridesetak tekstova  u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova i uredio sedam knjiga i zbornika radova. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni odnosi a trenutno na istom fakultetu piše doktorski rad. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o nacionalnoj bezbednosti SAD na Univerzitetu Kalifornije San Dijego.

Upravljački odbor

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. u Kraljevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2010. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je 2012. godine na studijama Međunarodne politike odbranio master rad pod nazivom „Diplomatske strategije uključivanja Južne Afrike u multilateralnu formu Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC). Oktobra 2012. godine upisuje doktorske Međunarodne i evropske studije. Od 2014. godine je zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti diplomatije, spoljne politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.

Milan Krstić je asistent na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, a master studije Istorije međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FPN-u. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta FPN-a u svojoj generaciji na osnovnim studijama, kao i nagrade „Svetlana Lana Adamović“. Govori engleski i nemački jezik. Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. U prethodne tri godine učestvovao je u realizaciji brojnih projekata Centra za spoljnu politiku (CSP). Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao preko 20 projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.

Upravljački odbor

Prof. dr  Saša Knežević je dekan Fakulteta političkih nauka u Podgorici, na tu poziciju je došao 2014. godine. Završio je istoriju na na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirao 1997. godine na odseku za istoriju  Filozofskog fakulteta u Beogradu  sa temom  „Britansko-crnogorski odnosi 1878-1908.“  Doktorirao je 2005. godine, na Univerzitetu u Beogradu, sa disertacijom  ,,Velika Britanija i ankesiona kriza.” Od septembra 2007. godine angažovan  je kao predavač na predmetu Istorija Evrope, na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a od marta 2009. godine je u random odnosu na istom fakultetu. Takođe, na Fakultetu političkih nauka  je obavljao dužnost prodekana, rukovodioca doktorskih studija, i bio predstavnik u Senatu Univerziteta Crne Gore. Autor je knjige  “Crna Gora i Velika Britanija” (Podgorica 2001.) , i knjige “Velika Britanija i aneksiona kriza” (Podgorica 2005.). Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Više puta je obavljao istraživački rad, kao i stručno usavršavanje u inostranstvu posebno u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Prof. dr  Ivo Šlaus diplomirao je 1954. i doktorirao 1958. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Poručja njegovog primarnog naučnog rada su nuklearna fizika, fizika čestica I medicinska metafizika.  Bio je izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umetnosti od 1977. godine, a redovni od 1991. godine.  Predsednik je Svetske akademije znanosti i umernosti od 2006., a njen je član od 1994. godine. Pored toga, dopisni je član Makedonske akademije znanosti i umerenosti, kao i Crnogorske akademije od iste 2006. godine. Dobio je Nagradu Ruđera Boškovića i Državne nagrade za životno delo. Postao je docent na PMF-u u Zagrebu već 1960. godine, a sedam godine kasnije je postao redovni profesor na tom fakultetu i nauči savetnik na Institutu.

Prof. dr Miroslav Jovanović je dekan na Fakultet za evropske pravno-političke studije Univerziteta EDUCONS  predavač na Evropskom institutu  Univerziteta u Ženevi od 2008. godine, od 2009. godine, gostujući je profesor na Univerzitetu Džon Nezbit. Studirao je u Novom Sadu, Beogradu, Amsterdamu, i Kingstonu (Ontario). Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.  Oblasti njegove specijalizacije uključuju ekonomsku integraciju, Evropsku uniju, lokaciju proizvodnje, strana  ulaganja i evolutivnu ekonomiju.  Od 1989. radi u Ujedinjenim nacijama prvo u Njujorku, a od 1992. u Ženevi. Autor je i velikog broja članaka objavljenih u međunarodnim časopisima. Dobitnik je Daeyang nagrade koju dodeljuje the Jounal of  Economic Integration (Seul) za najbolji članak, na temu globalizacije, objavljen 2010. godine.  Držao je predavanja širom sveta, izmedju ostalog u SAD-u, Japanu, Italiji, Kin ii Austriji. Recenzent je u izdavačkim kućama u Britaniji i Kanadi, a takođe i u nekoliko stučnih časopisa.

Prof. dr  Šaćir Filandra diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odseku za filozofiju i sociologiju 1985. godine. Doktorirao je iz oblasti savremena politička filozofija. Predaje nastavne discipline: Politička filozofija, Sociologija jezika, Politike identiteta i Socijalna filozofija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je gostujući predavač na Odseku za istoriju / političke nauke na Jejl univerzitetu u SAD-u 1999/2000. godine, kao I  pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu, Institut za jugoistočno-evropske studije, Budimpešta, 1997. godine.

Bio je glavni i odgovorni urednik Izdavačkog preduzeća “Sejtarija” u Sarajevu od 1994. do 2010. godine, a u periodu od 1988. do 1990. glavni i odgovorni urednik časopisa za kulturu “Lica” u Sarajevu. Dekan je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu od 2011. godine.

Prof. dr Zdravko Zlokapa dekan je Fakulteta političkih nauka u Banjaluci od 2015. godine. Rođen je u Bosanskoj Krupi 1953. godine. Osnovne studije završio je na Fakultetu za sociologijo, politične vede in novinarstvo u Ljubljani 1980.godine, a magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1987. I 1992. godine.

Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci na predmetu Uporedni politički sistemi.

Miloš Mitrović – Urednik spoljnopolitičke rubrike u listu Danas, gde radi od 2003. godine. Pisao je za grčki časopis “Diplomatija i bezbednost” i magazin “CorD”. Od 2013. srpski dopisnik regionalne agencije IBNA. Izveštavao iz Izraela, Turske, sa Kipra i Tajvana. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodni odnosi.