18/12/2017

Ko menja predsednika u slučaju sprečenosti da obavlja dužnost

25. Amandman

Ko menja predsednika u slučaju sprečenosti da obavlja dužnost

25. amandman je bio pokušaj da se reše neke od večitih nedoumica oko kancelarije predsednika, naime, šta se dešava u slučaju smrti, uklanjanja ili ostavke predsednika,  kao i toga šta se dešava u slučaju da iz nekog razloga predsednik nije u mogućnosti da vrši svoje dužnosti. Dobro je utvrđena praksa da u slučaju smrti predsednika, potpredsednik preuzima poziciju predsednika, što se dogodilo do sada 8 puta u američkoj istoriji. Smatra se da bi potpredsednik preuzeo poziciju predsednika nakon uklanjanja predsednika sa pozicije.

Da li bi potpredsednik zapravo preuzeo poziciju predsednika u slučaju nemogućnosti predsednika da izvršava obaveze predsednika i da li bi predsednik nastavio svoj mandat u slučaju da ponovo može da izvršava obaveze predsednika, bila su 2 pitanja koja su delila mišljenja stručnjaka. Takođe 7 potpredsednika je umrlo tokom mandata i jedan je dao ostavku, tako da u 20% istorije SAD nije bilo potpredsednika koji bi preuzeo poziciju. Ali naizlazili su naizgled nereševi problemi, kakav je bio slučaj nemogućnosti predsednika Džejmsa Garfilda, koji je bio u komi osamdeset dana pre nego što je podlegao povredama ili Vudroa Vilsona, koji je bio invalid poslednjih osamnaest meseci svog madata, usled infarkta.

Postavljalo se pitanje: ko će da utvrdi postojanu nemogućnost, kako će se to izneti ako predsednik nastavi madat, kako treba da postupi potpredsednik, da li će on biti trenutni predsednik, šta će se dogoditi ako se predsednik oporavi? Kongres je napokon predložio ovaj amandman saveznim državama u period nakon ubistva predsednika Kenedija, sa praznim mestom potpredsednika i predsednikom koji je imao srcani napad.

Amandman je imao višestruku primenu tokom 1970. i imao je rezultate po prvi put u našoj istoriji na mesto dolaska predsednika i potpredsednika za dva čoveka koja se nisu suočila sa glasačima u državnim izborima. Prvenstveno, potpredsednik Spiro Egnu podneo je ostavku 10. oktobra 1973, a predsednik Nikson je nominovao Geralda R. Forda iz Mičigena, da ga nasledi, u skadu sa procedurama Drugog dela amandmana prvi put. Održano je saslušanje povodom nominacije po pravilima Komisije Senata i Kuće pravosudnog odbora, čime su obe kuće nakon toga potvrdile nominaciju i novi potpredsednik je preuzeo funkciju 6. decembra 1973.

Zatim, predsednik Ričard M. Nikson je podneo ostavku na mesto predsednika 9. avgusta 1974, a potpredsednik Ford je odmah preuzeo funkciju u podne istog dana. Nakon toga, opet u skladu sa drugim odeljkom amandmana, predsednik Ford je nominovao Nelsona A. Rokfelera iz Njujorka kao potpredsednika. Dana 20. avgusta 1974. salušanje je održano u oba doma, izdata je saglasnost i gospodin Rokfeler je preuzeo funkciju 19. decembra 1974.

25. Amandman

Član 1

U slučaju smene Predsednika, njegove smrti ili ostavke, Potpredsednik će preuzeti dužnost Predsednika.

Član 2

Kad god postoji upražnjeno mesto Potpredsednika, Predsednik će nominovati novog kandidata, koji će preuzeti funkciju, ukoliko dobije podršku većine oba doma Kongresa.

Član 3

Ukoliko Predsednik dostavi Predsedniku “pro tempore” Senata ili Predsedavajućem Predstavničkog doma pisano obaveštenje o nemogućnosti da obavlja svoju funkciju, i dok god ne dostavi pisanu deklaraciju kojom to opovrgava, ovlašćenja i obaveze Predsednika će preuzeti Potpredsednik kao vršilac dužnosti Predsednika.

Član 4

Ukoliko Potpredsednik i većina rukovodioca izvršnih departmana, ili neko drugo telo kao što je Kongres, u skladu sa zakonom dostave Predsedniku “pro tempore” Senara ili Predsedavajućem Predstavničkog doma, pisano obaveštenje da Predsednik nije u stanju da obavlja svoje dužnosti, Potpredsednik će tog trenutka preuzeti ovlašćenja i obaveze kao vršilac dužnosti Predsednika.

U skladu sa time, kada Predsednik dostavi Predsedniku “pro tempore” Senata i Predsedavajućem Predstavničkog doma pisano obaveštenje da je nesposobnost za obavljanje funkcije prestala da postoji, on će ponovo preuzeti ovlašćenja i obaveze funkcije, osim ukoliko,  Potpredsednik i većina rukovodioca izvršnih departmana, ili neko drugo telo kao što je Kongres, u skladu sa zakonom i u roku od 4 dana ne dostave Predsedniku “pro tempore” Senara ili Predsedavajućem Predstavničkog doma, pisano obaveštenje da Predsednik nije u stanju da obavlja svoje dužnosti. U tom slučaju će Kongres odlučiti o tom pitanju, tako što će sazvati sednicu oba doma u roku od 48 sati ukoliko nije u zasedanju. Ukoliko Kongres; ako je u zasedanju u roku od 21 dana nakon dostavljanja prethodno navedenog pisanog obaveštenja; ili ako nije u zasedanju, u obavezi je da u roku od 21. dana sazove sednicu; odluči dvotrećinskom većinom oba doma, da Predsednik nije u stanju da obavlja svoje dužnosti, Potpredsednik će nastaviti da vrši dužnost Predsednika. U suprotnom, Predsednik će preuzeti ovlašćenja i obaveze funkcije.