18/12/2017
Kris Keniston

Ime i prezime: Kris Keniston
Politička Partija: Partija veterana
Država: Teksas
Religijska pripadnost:
Datum i mesto rođenja: 19. januar, 1971, Vašinton DC
Website: chriskeniston2016.com/
Facebook: www.facebook.com/ChrisKenistonforPresident2016/
Twitter: twitter.com/kenistonvpofa

Biografija

Kris Keniston je predsednički kandidat Partije veterana Amerike u ovom izbornom ciklusu. On je nastavio tradiciju svoje porodice koja je služila vojsci SAD. Uglavnom je bio raspoređen u vazdušnim bazama gde se bavio mehaničkim i instruktorskim poslovima. 2004. odlazi na zadatak u Džibuti za koji je po uspešnom završetku primio brojne nagrade, a 2009. je časno razrešen iz službe.

U svojoj platformi, Kris Keniston se bavi različitim pitanjima od značaja za Sjedinjene Američke Države.

Teme i stavovi

Kandidat veterana smatra da legalna migracija ima veliki značaj u kulturnom obogaćivanju nacije. On ističe da su od nastanka države kulturna raznolikost i obećanje o jednakosti pred zakonom privlačile u SAD veliki broj brilijantnih ljudi koji su maštali o američkom državljanstvu. Keniston tvrdi da je trenutni imigrantski sistem previše birakrotizovan i da onemogućava dolazak ljudi koji bi potencijalno doprineli društvu.
On smatra da treba podsticati vlade federalnih jedinica da odrede realne kvote za prijem migranata, kao i da je dobra praksa američkih poslodavaca koji aktivno podržavaju i ubrzavaju proces dobijanja državljanstva svojih zaposlenih.
Naravno, Keniston se zalaže i za davanje državljanstva svakome ko doprinese društvu aktivnom vojnom službom.

U skladu sa politikom partije, Keniston se zalaže za nemešanje u globalne sukobe. On primećuje da se širom sveta na Sjedinjene Države gleda kao na siledžijsku naciju, što dalje šteti građanima i opštem ugledu nacije.
Ipak, Kris Keniston se ne zalaže za izolacionizam. Smatra da SAD moraju ostati aktivan lider u globalnoj zajednici i ekonomiji. On želi da obnovi i ojača odnose sa tradicionalnim saveznicima koji su bili bezbroj puta uz Sjedinjene Američke Države.
Takođe, prema Kenistonovom mišljenju, akcije nacije širom sveta moraju odražavati temeljne ideje američkog ustava ( SAD moraju biti zaštitnik osnovnih ljudskih prava, dostojanstva i slobode u svetu).
Kandidat veterana obećava preispitivanje međunarodnih trgovinskih ugovora i ponovno pregovaranje ili odbacivanje istih, ukoliko se utvrdi da su štetni po američku industriju ili trgovinu.
Takođe, on obećava trgovinske i putne sankcije svim državama koje pomažu terorizam i procesuiranje službenika američke vlade ukoliko se ustanovi da su pomagali terorističke radnje.

U skladu sa predlogom svoje partije, Kris Keniston se zalaže za zamenu poreza na dohodak pravednim porezom na promet za sve artikle koji nisu od esencijalne važnosti. Hrana, odeća i medicinska sredstva ne smeju se oporezivati.

Keniston naglašava da su pitanja poput prava LGBT zajednice, slobode govora, abortusa jasno definisana u Ustavu, da su izvan predsednikovih ovlašćenja i da se velike partije namerno bave ovim pitanjima kako bi dodatno podelile naciju.
Iako ne smatra da ova pitanja treba da budu deo njegove platforme, on daje svoje mišljenje o svakom pitanju pojedinačno.
U skladu sa vrednostima sreće i slobode, Keniston smatra da svako ima pravo na izbor partnera bez onemogućavanja tog izbora.
Što se tiče abortusa, lično se protivi takvom činu ali smatra da svako ima pravo da sam odluči o takvom značajnom koraku u životu.

Keniston ističe da bi se, uz primenu svega što je naučio i posvećenu borbu za očuvanje Ustava, zalagao za redefinisanje pozicije predsednika Sjedinjenih Američkih Država. On podvlači da ne želi da bude veliki svetski lider ali da je spreman da prihvati takvu odgovornost, takođe, želi da povrati ugled, čast i poštovanje za svoju naciju.