18/12/2017
O CDDRI

O CDDRI

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) je neprofitno udruženje građana osnovano 2010. godine u Beogradu. CDDRI su osnovali tada studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa misijom da jačaju društveni dijalog različitih aktera o najvažnijim temama u Srbiji i globalno, kao i da osnažuju i valorizuju regionalnu saradnju kroz različite inicijative i mreže.

CDDRI je sproveo desetine različitih projekta od svog osnivanja, i finansira se projektno. Osnovne sfere interesovanja, koje se mogu čitati i kroz teme sprovedenih projekata, su: spoljna politika Srbije, međunarodni i regionalni odnosi, razvoj lokalnih jedinica samouprave i regiona, i politički sistemi.

Najvažniji projekat CDDRI je Regionalni seminar politikologa.

Kontakt: office@cddri.rs