18/12/2017

O projektu

„Američki izbori 2016“ je desetomesečni projekat Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) iz Beograda, koji sprovodimo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz podršku ambasade SAD u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Nakon 2008. i 2012. godine, CDDRI po treći put aktivno učestvuje u praćenju predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsednički izbori u SAD predstavljaju najznačajniju izbornu trku današnjice.
Prožeti tradicijom, nepisanim pravilima, jedinstvenom kampanjom i posledicama koje nose za čitavo čovečanstvo, predstavljaju istovremeno i jedan od najzanimljivijih i najsloženijih političkih procesa na svetu.
CDDRI će, zajedno sa partnerima, propratiti i analizirati sve segmente izborne trke, od preliminarnih izbora preko nacionalnih konvencija i predsedničkih debata, do generalnih izbora.

U okviru mnogobrojnih aktivnosti koje ćemo sprovesti u deset meseci trajanja projekta, uključujući nekoliko tribina i okruglih stolova, dva seminara – „Američki izbori i pop kultura“ i X Regionalni seminar politikologa, objavljivanje nekoliko publikacija vezanih za temu projekta, ove godine ćemo se svih deset meseci baviti izborima kroz stalno praćenje vesti, pisanje kratkih i dužih analiza, i objavljivanje svega pomenutog i mnogo više od toga na specijalizovanom vebsajtu na kome se sada nalazite.

O CDDRI
O projektu