22/11/2017

Koordinator projektnog tima

Marko-Mecanin

Marko Mečanin

Marko Mečanin (1992) iz Beograda. Osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka UB završio je 2015. godine. Na istom fakultetu trenutno je student master studija, smer  „Izbori i izborne kampanje“ . Saradnik je u nastavi na Fakultetu političkih nauka na predmetu „Politička sociologija“ .

Projektni tim

Projektni tim

Aleksandar Klarić

Aleksandar Klarić je rođen 10.oktobra 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Student je međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnivač je i predsednik Centra za međunarodnu javnu politiku. Služi se engleskim, italijanskim i arapskim jezikom. Posebno se interesuje za međunarodne odnose  i diplomatiju.

Projektni tim

Nikola Lazić

Nikola Lazić je rođen 9. januara 1994. u Azanji. Student je Fakulteta političkih nauka, smer međunarodna politika. Predsednik „Evropskog studentskog foruma“ i član Studentskog parlamenta FPN-a, a pored toga učestvovao u brojnim projektima iz oblasti međunarodnih odnosa i politike. Interesuje se za književnost i umetnost. Napisao knjigu „Dolinom Fisona“ 2013.
Projektni tim

Nikolina Bobar

Nikolina Bobar Rodjena 9.5.1995. u Beogradu. Završila osnovnu i srednju baletsku školu “Lujo Davičo” odsek za klasičan balet, odakle potiče njeno interesovanje za kulturu, umetnost i medije. Studira novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Član je studentske organizacije Evropski studentski forum i učesnik u realizaciji mnogobrojnih projekata i seminara. Kao svoje glavne osobine ističe komunikativnost, upornost i snalažljivost a najviše afiniteta ima prema tv novinarstvu.
Projektni tim

Sandra Uskoković

Sandra Uskoković je rođena 20. jula 1994. godine. Studentkinja je treće godine Fakulteta političkih nauka, smer Međunarodna politika. Govori engleski i francuski jezik. Njene sfere interesovanja su diplomatija, međunarodni odnosi, međunarodno pravo kao i sociologija.

Učestvovala je na različitim seminarima, konferencijama a od 2012. godine radi u službi Protokola u Sava centru.

Projektni tim

Slađan Rankić

Rođen je 12. Januara 1992. u Bijeljini. Završio gimnaziju Filip Višnjić u rodnom gradu, smer društveno-jezički. 2015. godine je diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek međunarodni odnosi i međunarodna politika. Trenutno je student na master programu Studije mira na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfere interesovanja su mu antička istorija, politička filozofija, politička psihologija, geopolitika i međunarodni odnosi. Tečno govori Engleski i služi se Nemačkim.
Projektni tim

Sofija Stanković

Sofija Stanković je rođena 16.09.1995. u Kraljevu. Trenutno živi u Beogradu, gde studira novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Učestvovala u realizaciji različitih projekata, seminara,humanitarnih turnira i muzičkih događaja. Član je studentske organizacije Evropski studentski forum, kao i jedan od predstavnika Studentskog Parlamenta. U novinarstvu, posebno je zanimaju TV i odnosi sa javnošću, jer za sebe kaže da je komunikativna, inicijativna, socijabilna i tolerantna.
Trenutno radi na projektu Medijski servis studenata,  čiji je cilj da se mladi više i na što bolji način informišu o kulturi svoje i kulturama drugih  zemalja.
Projektni tim

Uroš Ilić

Uroš Ilić – student na smeru međunarodne politike, član studentske organizacije Timska inicijativa mladih i član Studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Projektni tim

Vlade Stajić

Vlade Stajić, rođen 26. avgusta 1994. u Užicu. Student treće godine Fakulteta političkih nauka, smer Međunarodna politika. Učestvovao u realizaciji velikog broja projekata vezanih za edukaciju studenata i studentsku emancipaciju.  Sfere interesovanja diplomatija i istorija, kao i  položaj Jugoslavije u međunarodnim odnosima.