18/12/2017

Upravljački odbor

Upravljački odbor

Milan Krstić

Milan Krstić je asistent na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, a master studije Istorije međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FPN-u. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta FPN-a u svojoj generaciji na osnovnim studijama, kao i nagrade „Svetlana Lana Adamović“. Govori engleski i nemački jezik. Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. U prethodne tri godine učestvovao je u realizaciji brojnih projekata Centra za spoljnu politiku (CSP). Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao preko 20 projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.
Upravljački odbor

Stevan Nedeljković

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. u Kraljevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2010. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je 2012. godine na studijama Međunarodne politike odbranio master rad pod nazivom „Diplomatske strategije uključivanja Južne Afrike u multilateralnu formu Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC). Oktobra 2012. godine upisuje doktorske Međunarodne i evropske studije. Od 2014. godine je zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti diplomatije, spoljne politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.
Upravljački odbor

Branko Vučinić

Branko Vučinić je rođen 17. 3. 1988. godine u Beogradu. Osnovne  akademske  Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Master tezu:”Energetska bezbednost Evrope: Kapaciteti evropske unije i rastuća zavisnost od Rusije” je odbranio 2013. godine na Centru za evropske studije Univerziteta u Bonu, koji je pohađao kao stipendista nemačke fondacije Konrad Adenauer. Od 2013. godine radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije u Sektoru za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pokriva oblasti energetike, saobraćaja, elektronskih telekomunikacija i transevropskih mreža. Početkom 2016. godine prelazi u konsultantsku firmu Eptisa DOO, koja je deo internacionalne kompanije Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., gde radi kao konsultant na evropskim projektima. Jedan je od osnivača Evropskog parlamenta mladih i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative gde obavlja poslove Finansijskog direktora. Od 2010 godine je i Direktor srpske reprezentacije američkog fudbala koja trenutno zauzima 8 mesto u Evropi i 15 u svetu. Alumnista je Beogradske otvorene škole, strastveni je zaljubljenik u istoriju pozne Rimske republike, kao i istoriju grada Beograda.
Upravljački odbor

Branislav Nešović

Branislav Nešović je aktivista civilnog društva iz Leposavića. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U toku studija se usavršavao na Američkom Univerzitetu (American University) u Vašingtonu kao stipendista američke vlade. Oktobra 2013. godine diplomirao je na Master studijama održivog razvoja na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Dve godine je obavljao funkciju Programskog Direktora NVO AKTIV iz Kosovske Mitrovice, gde je radio na podizanju kapaciteta srpske zajednice i srpskog civilnog društva, posebno u oblasti političkih istraživanja i političke analize. Od septembra je deo programa, „Lideri novih generacija“, Mekejnovog Instituta (McCain Institute for International Leareship) iz Vašingtona. Trenutno živi i radi u Finiksu, Arizona, u Međunarodnom komitetu spasa (International Rescue Committee) na programima raseljavanja izbeglica u Sjedinjenim američkim državama. Akademska interesovanja su mu vezana za studije konflikta, spoljnu politiku, međunarodni razvoj, konflikt na Kosovu i srpsko-albanske odnose. Jedan je od osnivača i dugogodišnji Programski Direktor Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.
Upravljački odbor

Dušan Lj Milenković

Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Regionalnog seminara politikologa, kao i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, kao i demokratski kapacitet međunarodnih organizacija. Skoro 10 godina je aktivan u okviru projekata civilnog sektora, i ima više od 5 godina iskustva u radu za međunarodne organizacije kao što su Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove iz SAD i Vestminsterska fondacija za demokratiju iz Velike Britanije. Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom blogu dmilenkovic