18/12/2017

Zakletva

Predsednička zakletva

Zakletva

Svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što umem čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država.

U prvom delu drugog člana Ustava zahteva se da pre preuzimanja dužnosti, predsednici moraju da polože predsedičku zakletvu. Izgovaranjem ove zakletve od 35 reči završava se mandat jednog  predsednika, a počinje mandat drugog.

Od dana kad je George Washington položio svoju ruku na Bibliju i izgovorio zakletvu, ceremonije inauguracije su postale važan simbol kontinuiteta i stalnosti vlasti u SAD.

Izvor: americanhistory.si.edu
Prevod: Pavle Nedić